Modulaire Dirigenten Opleiding (MDO)

Zoek je als dirigent verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden en wil je een erkend diploma, dan kun je terecht bij de MDO. Een brede praktisch ingerichte opleiding met wekelijkse lessen, thuisopdrachten en lekker veel koorpractica. Een èchte opleiding dus maar met een MDO-diploma op zak, kun je bij elk soort koor terecht!

Inhoud

Naast dirigeertechniek, repetitietechniek en repertoirekennis leer je een koorpartituur te doorgronden met behulp van analyse en theorie. We starten vanuit het repertoire uit je eigen praktijk en leiden je van daaruit naar de verschillende stijlen in de muziekgeschiedenis. Ook besteden we ruim aandacht aan stemgebruik en koorvorming zodat je weet hoe je je koor mooier en zuiverder kunt laten klinken. De opleiding heeft stages, thuisopdrachten en een literatuuropdracht.

Practicum

Centraal bij elke lesdag is het practicum van ca 2 uur; daarin krijg je dirigeerbeurten en vorm je met cursisten uit de parallelle MDO-groep en Basiscursisten het koor, je bent dus ook veel aan het zingen. Het repertoire is breed: alle stijlen uit de klassieke muziek komen aan de orde, maar ook lichte muziek, volksmuziek etc.. En natuurlijk kun je ook zelf repertoire aandragen!

Maatwerk

Omdat je bij de MDO binnenkomt met je eigen muzikale bagage en achtergrond, zoeken we naar een optimale aansluiting bij je niveau en leerwensen. Dat betekent dat docenten gedifferentieerd lesgeven en dat er ook wordt gewerkt met niveau-groepen en individuele aandacht als dat praktisch is. Uiteraard binnen de kaders die het raamleerplan van de MDO stelt.

Verkorte variant

Voor muziekvakstudenten of vakmusici met een afgeronde opleiding is er de gelegenheid om de MDO in één jaar te doen. Als je nog nooit hebt gedirigeerd, vergt het wel een extra inzet op het gebied van dirigeertechniek in de vorm van enkele individuele lessen aan het begin van het cursusjaar. Informeer naar de mogelijkheden.

Tijdsinvestering

De studiebelasting naast de lesdag op vrijdag van 10.00-14.30 is ongeveer een dagdeel per week maar vanzelfsprekend is het beter om regelmatig met de lesstof bezig te zijn! En er zijn periodes waar je rekening moet houden met een grotere tijdsinvestering, bijvoorbeeld met je stage of je literatuurwerkstuk.
Als je een conservatoriumopleiding of vergelijkbare opleiding hebt gevolgd en met goed gevolg hebt afgesloten, kun je er in overleg met docenten voor kiezen de theoretische vakken niet te volgen.

Modulaire opzet

De opleiding kent 6 modules van elk 10 lesdagen, voor de inhoud zie onder. Om aan module 6 te kunnen deelnemen, moet je module 1 t/m 5 hebben afgerond. Maar je kunt je natuurlijk gerust voor één of meerdere afzonderlijke modules inschrijven. Dan ontvang je in elk geval een certificaat als bewijs van deelname.

Indeling lesdag

10.00 – 10.30 gezamenlijke warming-up met vocale en dirigeer-oefeningen
10.30 – 11.45 gezamenlijk practicum met individuele dirigeerbeurten
12.00 – 13.15 praktische vakken in groepen
13.30 – 14.30 theoretische vakken in groepen

Inhoud modules

Module 1
Dirigeertechniek, repetitietechniek (partituurvoorbereiding) Algemene Muziekleer

Module 2
Repetitietechniek, stem- en koorvorming, solfège

Module 3
Dirigeertechniek, repetitietechniek, solfège

Module 4
Dirigeertechniek, repetitietechniek, harmonieleer, programmeren en repertoire, stage

Module 5
Repetitietechniek, dirigeertechniek, ensemblezang, stijlgeschiedenis, literatuurwerkstuk

Module 6
Repetitietechniek en dirigeertechniek, examenvoorbereiding

Voordeel door per jaar te bestellen

Naast dat je losse modules kunt afnemen, kun je je ook opgeven voor een heel cursusjaar. Dat cursusjaar bestaat dan uit 3 modules van elk 10 lesweken. De prijs hiervoor is lager dan je 3 keer opgeven voor een losse module.

Toelating

Voor het starten met de Meerjarige Dirigenten Opleiding houden we een intake-gesprek met je om een indruk te krijgen van je kennis en vaardigheden op het gebied van zingen, dirigeren, muziektheorie en solfège. In intake-gesprek MDO kun je lezen wat we van je verwachten en hoe je je erop kunt voorbereiden; ook vind je er enkele voorbeelden van solfège-oefeningen. Uit de muziekstukken kies je een stuk naar voorkeur dat je voorbereidt voor het intake-gesprek.
We maken een verslag van het intakegesprek dat we je na afloop toesturen en daarin lees je of we je geschikt vinden voor de MDO, of er onderdelen zijn die je individueel moet bijspijkeren, of dat we je adviseren om eerst een Basiscursus te gaan doen.
Ook als je als actieve deelnemer aan een enkele module wilt deelnemen, nemen we een toelatingstest af. Daarvan ontvang je een schriftelijk verslag waarin staat of we je geschikt vinden voor de MDO-module waar je je voor opgeeft, of dat je beter als toehoorder kunt deelnemen.

Praktische informatie

DataStart module 1&4: vrijdag 20 september 2024, herfstvakantie 1 november, laatste lesdag 29 november | Toelatingstest: 14 en 21 juni, 6 september
TijdVrijdag 10.00-14.30 uur
LocatieUtrecht, Domplein 4
DocentenLara Diamand, Hans Noijens, Ruben Smits, Dennis Broeders
Prijs*€ 495 per module | studenten € 350 | € 1.450 heel lesjaar (3 modules) (prijzen seizoen 22/23
Toelatingstest€ 30
* Misschien is jouw koor wel bereid om deze bijscholing geheel of gedeeltelijk voor je te betalen? Ben je beroepsmusicus, dan is een tegemoetkoming aan te vragen bij werktuigppo.nl