Inspiratiedag Zingen met kinderen

In de schoolklas of in een kinderkoor

Kinderen zingen graag en makkelijk, en het is in allerlei opzichten goed en gezond voor ze. Wat is het dan jammer dat kinderen vaak nog maar zo weinig zingen. De kinderen willen wel, maar als wij als volwassenen leiding willen geven aan dat zingen, dan voelen we ons nog wel eens onzeker, onmachtig en onbekwaam. Terwijl het zoveel voldoening en plezier geeft om met kinderen te zingen!

Wij vinden het hoog tijd dat op allerlei plekken, op school en daarbuiten, kinderen weer aan het zingen gaan. We willen mensen die daarbij de leiding nemen ondersteunen om dit met zelfvertrouwen te gaan durven en doen. Met kennis, vaardigheden, repertoire en didactiek. Zodat klassen weer voluit gaan zingen, dat er in de buitenschoolse opvang, in buurthuizen, bij de padvinderij, de kerk, zomerkampen, en bij koren weer zingende kinderen te horen zijn, dat de grote en kleine feesten door het jaar weer zingend gevierd worden.

De inspiratiedag Zingen met kinderen is bedoeld voor iedereen die zich (verder) wil bekwamen in het zingen met kinderen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

De volgende onderwerpen komen tijdens de dag aan de orde:

  • Hoe introduceer ik zingen bij kinderen op een natuurlijke en aansprekende manier?
  • Zelfvertrouwen in het gebruik van de eigen stem
  • Verschillende manieren om liederen aan te leren
  • Variaties in het uitvoeren van liederen
  • Muzikale oefeningen, energizers en spelletjes
  • Muzikaal leidinggeven, dirigeren
  • Keuze van liedrepertoire
  • Stemvorming bij kinderen
  • Organisatie en opbouw van de les / de koorrepetitie
  • Hoe start ik een kinderkoor?

De inspiratiedag worden geleid door Marcel van Os en Matthijs Overmars.

Marcel is sinds 1994 muziekdocent aan de Vrijeschool Pabo en leidt studenten op omzingend musicerend met kinderen in de basisschool te werken. Daarvoor was hij leerkracht muziek in het primair en voortgezet onderwijs.

Matthijs geeft al 35 jaar muziekles aan kinderen op diverse basisscholen, is dirigent van enkele schoolkoren, was docent aan de Dirigentenwerkplaats Utrecht en is grondlegger van de website vrijeschoolliederen.nl.

Doordat de dag door twee docenten gegeven wordt, kan er regelmatig in afzonderlijke groepen gewerkt worden, zodat er toegespitst kan worden op niveau en op werkgebied (binnen- en buitenschools). In de middag zal er een kinderkoor zijn voor een practicum, zodat de deelnemers hun inzichten en vaardigheden direct in de praktijk kunnen oefenen.
De dag is vooral praktisch: er wordt gezamenlijk geoefend, gewerkt aan eigen vaardigheden, nieuw repertoire geleerd. Ook is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen, zodat je ook kunt leren van andere deelnemers.

Aan het einde van de dag ga je naar huis met een rugzak vol zelfvertrouwen, repertoire, handreikingen, ideeën, vaardigheden en motivatie om met kinderen te zingen.

De Dirigentenwerkplaats Utrecht wil vanaf november 2023 in samenwerking met de Vrije Schoolliederen werkplaats jaarlijks verschillende inspiratiedagen rond dit thema gaan organiseren. Deze eerste dag op 11 november is een pilot, waarin we inventariseren waar de leerbehoefte van de deelnemers op het gebied van het zingen met kinderen ligt.

Praktische informatie

(de inschrijving is helaas gesloten – de dag is volgeboekt)

Datum25 mei
Tijd10.00-15.30 uur
LocatieZeist, Zeister Vrije School, Burg. van Tuylllaan 35, Zeist
DocentMarcel van Os en Matthijs Overmars
Prijs€ 75
Aantal deelnemersmaximaal 24, minimaal 15
AanmeldingJe kunt je opgeven via deze link. Je krijgt dan via Fairtix een online ticket voor de dag, dat is tevens je bewijs van inschrijving

Aanmelden

25 mei 24 - 25 mei 24
Inspiratiedag Zingen met kinderen